Témy

Novinky
Databáza neobsahuje žiadnu novinku.

Kontakt
Kostolná 541/2
044 42 Rozhanovce

tel.: (055) 695 10 60

e-mail: rozhanovce@rimkat.sk123456

Aktuálna téma

* Obetné dary

Uverejnené 10. 04. 2012 (1069 prečítané)

Príspevok pána kaplána Supeka

Liturgia eucharistie, druhá časť svätej omše, je rozdelená na tri časti, ktorými sú obrad prípravy obetných darov, eucharistická modlitba a obrad prijímania. Tieto tri časti zodpovedajú tomu, čo Ježiš konal pri poslednej večeri: vzal chlieb a víno, vzdával vďaky a dobrorečil, lámal chlieb a dával chlieb a víno učeníkom. Slovesu „vzal“ zodpovedá dnešná príprava obetných darov, slovesu „vzdával vďaky“ zodpovedá eucharistická modlitba a „lámal a dával“ zas zodpovedá obradu prijímania. Z jednoduchého Kristovho gesta, keď pri poslednej večeri vzal do rúk chlieb a víno, sa vyvinul sprievod s obetnými darmi. „Na začiatku liturgie Eucharistie sa k oltáru prinášajú dary, ktoré sa stanú Kristovým telom a krvou. ... Je chvályhodné, keď veriaci sami prinášajú chlieb a víno. Kňaz alebo diakon ich prevezme na vhodnom mieste, aby ich priniesol na oltár. Hoci chlieb a víno, určené na bohoslužbu, veriaci už neprinášajú zo svojho ako kedysi, jednak obrad prinášania týchto darov si zachováva duchovnú silu a význam. Možno prijať aj peniaze alebo iné dary pre chudobných alebo na kostol, ktoré veriaci prinášajú alebo ktoré sa vyberajú v kostole. Kladú sa na vhodné miesto mimo eucharistického stola.“ ( Všeobecné smernice Rímskeho misála) Procesia veriacich s obetnými darmi je teda dôležitá aj preto, že vonkajšou formou vyjadruje vnútorný úkon obety, ktorú liturgické zhromaždenie v duchu obetuje Bohu pri slávení omše. Chlieb a víno predstavujú v tomto duchovnom rozmere všetko, čo chceme Bohu obetovať. Táto procesia má pri svätej omši hlboký duchovný rozmer a význam. Je natoľko dôležitá, že by sa mala konať najlepšie pri každej svätej omši, minimálne v nedeľu. V procesii, v ktorej veriaci prinášajú obetné dary, sú teda prvoradé chlieb, víno a voda, ktoré sú potrebné na slávenie Eucharistie. Tie sa v procesii majú prinášať ako prvé. Okrem nich sa môžu prinášať len peniaze alebo iné dary určené pre chudobných a kostol, ak sa to v danom prípade uzná za vhodné. Tie sa ale v žiadnom prípade nesmú klásť na oltár. Prinášať predmety so symbolickým významom, prípadne dary pre celebranta alebo hovoriť počas procesie komentár k týmto predmetom, nemá v tomto prípade miesto ani logiku.

[Akt. známka: 0 / Počet hlasov: 0] 1 2 3 4 5

Celý článok | Autor: Mária Mihaľáková | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informačný e-mail Vytlačiť článok

2005 © H@Ss